Când Dumnezeu a planificat o dietă pentru oameni

Poate bilia de bou va face sa slabiti

Slabesc foarte usor. Diete de slăbit rapide. Cum scapi ușor de 10 kilograme

Cunoaşterea fiinţelor muritoare este limitată de ignoranţa specifică muritorilor, iar capacitatea de înţelegere a fiinţelor muritoare este limitată de realitatea spirituală.

Omul muritor ar da dovadă de nechibzuinţă dacă ar încerca să înţeleagă ceea ce se află mai presus de mintea lui, fiindcă aceasta este calea ce duce la neîncredere şi nebunie.

Ce spune Biblia despre mancare? Pasaje din Biblie care vorbesc despre mancare 1 Corinteni 23 Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Geneza 3 Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde.

Însă omul este om şi lui îi este sortit să caute mereu în afara sa, străduindu-se să apuce lucruri ce nu pot fi atinse. Aşa că din cauza frustrării pe care o simte, el va înlocui lucrurile neclare şi de neînţeles cu lucruri pe care le poate înţelege.

Însă chiar dacă aceste lucruri reflectă realitatea în mod imperfect, nu este totuşi această reflexie deformată a realităţii mai valoroasă decât dacă nu am avea niciun fel de reflexie?

poate bilia de bou va face sa slabiti rawatan slăbire

Pe Pământ nu există începuturi reale; pentru că aici se manifestă doar efecte, în timp ce cauza primordială se află în altă parte. Căci care om ar putea să spună ce a fost mai întâi, sămânţa sau planta?

Însă adevărul este că nu a fost nici una, nici alta, fiindcă mai întâi a fost ceva diferit şi de sămânţă şi de plantă, iar acel lucru a fost şi el precedat de un altul. Întotdeauna există strămoşi până la începuturi, însă mai înaintea lor este doar Dumnezeu.

Biblia Kolbrin (1) - Cartea Creației

Iată, aşadar, cum au fost spuse aceste lucruri în Marea Carte a Fiilor Focului. Înainte să fie un început a existat doar o singură conştiinţă, conştiinţa Celui Veşnic, a cărui natură nu poate fi exprimată în cuvinte. A existat Un Singur Spirit, Spiritul Născut din El Însuşi, care nu se poate împuţina, Necunoscutul, Incognoscibilul, meditând de unul singur într-o tăcere profundă şi prolifică. Numele ce poate fi rostit nu este numele acestei Fiinţe Măreţe, fiindcă aceasta nu are nume, ea este începutul şi sfârşitul, este dincolo de timp, muritorii nu o pot atinge, însă noi, în simplitatea noastră, o numim Dumnezeu.

poate bilia de bou va face sa slabiti anastasia valter shape pret catena

Cel care a fost mai înainte de toate de ce slabesc repede existat singur în locuinţa Lui minunată de lumină necreată, care nu se stinge niciodată şi pe care niciun ochi nu o poate privi. Curenţii pulsatorii de lumină vie şi veşnică din interiorul Lui nu fuseseră încă eliberaţi. El nu se cunoştea decât pe sine însuşi; nu exista antagonism, nu se putea manifesta în nefiinţă, pentru că toată Fiinţa Lui era doar un potenţial neexprimat.

Marile Cicluri ale Veşniciei aşteptau să fie plăsmuite pentru a fi expulzate sub forma nesfârşitelor epoci de existenţă materială. Ele urmau să înceapă de la Dumnezeu şi să se întoarcă la El, după ce se vor fi manifestat într-o infinitate de modalităţi şi expresii. Pământul încă nu exista; vânturile nu băteau în cerul de deasupra; munţii înalţi nu se ridicaseră, nici marele fluviu nu luase fiinţă.

Biblia oferă îndrumări cu privire la ceea ce ar trebui să fie dieta oamenilor

Totul era lipsit de formă, nemişcat, calm, tăcut, gol şi întunecat. Nu se dăduse niciun nume şi nu se prefigura nicio soartă. Însă odihna veşnică este imposibil de suportat, iar potenţialul nemanifestat duce la frustrare.

În pustiul atemporal poate bilia de bou va face sa slabiti făcut simţită prezenţa Singurătatea Divină, şi în felul acesta poate bilia de bou va face sa slabiti apărut dorinţa de a crea, de a se cunoaşte pe Sine Însuşi şi de a se manifesta, ceea ce a dus la apariţia Iubirii lui Dumnezeu.

Aşa că El a cugetat şi a făcut să apară în Sine Însuşi Pântecul Universal al Creaţiei, în care se găsea esenţa veşnică a spiritului adormit.

Please wait while your request is being verified...

Esenţa a fost însufleţită de o pulsaţie a minţii lui Dumnezeu şi astfel a luat naştere un gând creator. Această putere care a fost generată a dus la apariţia luminii, din care s-a format o substanţă asemănătoare cu o ceaţă de praf invizibil. Aceasta a fost impregnată de Spiritul lui Dumnezeu şi s-a împărţit în două forme de energie, care au însufleţit haosul neantului din Pântecul Universal, făcând să iasă de acolo vârtejuri de substanţă.

Din această activitate a luat naştere, aşa cum sar scânteile din foc, o poate bilia de bou va face sa slabiti infinită de minţi spirituale, fiecare dintre ele având puteri creatoare.

S-a rostit apoi cuvântul de activare; ecourile sale mai vibrează încă, şi s-a produs o mişcare de agitaţie care a provocat instabilitate. A fost dată o poruncă, iar aceasta a devenit Legea Veşnică. Din acel moment, activitatea s-a desfăşurat într-un ritm armonios, căci inerţia iniţială fusese învinsă.

Sfidarea prostiei

Legea a separat haosul în curs de materializare de Dumnezeu, după care a stabilit limitele Sferelor Veşnice. Timpul nu mai dormea la pieptul lui Dumnezeu, pentru că acolo unde totul fusese neschimbător apăruse acum o schimbare, iar schimbarea înseamnă timp. Acum, în Pântecul Universal era căldură, substanţă şi viaţă, iar acesta era înconjurat de Cuvânt, care reprezintă Legea.

Astfel, universul a apărut ca o condensare a gândului lui Dumnezeu, şi în felul acesta L-a ascuns de toate lucrurile cuprinse în creaţia Sa solidificată.

poate bilia de bou va face sa slabiti cum a slabit monica anghel

Din acel moment, Dumnezeu a fost ascuns, însă El s-a reflectat mereu în creaţia Sa, chiar dacă într-o formă slab perceptibilă. A fost separat cu un văl de toate lucrurile care au ieşit din El. Actul Creaţiei nu se poate explica; sub Lege, acest lucru nu este posibil; secretele sale trebuie descoperite prin intermediul lucrurilor create. Toate lucrurile sunt limitate prin natura lor; ele au un început, un mijloc şi un sfârşit.

poate bilia de bou va face sa slabiti l theanine să piardă în greutate

Un scop ce nu poate fi atins ar duce la o frustrare veşnică, însă universul a fost creat în mod intenţionat şi de aceea el trebuie să aibă un scop. Dacă s-ar sfârşi fără ca după el să mai urmeze ceva, asta ar însemna că Dumnezeul existent doarme, şi că nu-i pasă de activităţile universului.

poate bilia de bou va face sa slabiti ser de slăbire cara pakai larome

Însă El a înfăptuit o lucrarea măreaţă şi vie, care funcţionează potrivit Legii neschimbătoare. Cuvântul creator fusese rostit; a urmat apoi o altă poruncă, iar puterea care a fost eliberată a lovit soarele şi i-a aprins faţa, astfel încât a strălucit cu putere şi a revărsat căldură şi lumină asupra surorii sale, planeta Pământ. Din acel moment, Pământul urma să trăiască sub protecţia fratelui său, bucurându-se de bunăvoinţa şi puterea lui.

Apele de pe faţa Pământului au fost strânse laolaltă, şi astfel au apărut suprafeţele de uscat. Când învelişul de apă s-a rostogolit înapoi, trupul Pământului a devenit instabil, cedând în faţa umezelii.

Capodopera duşmanului lui YHWH, a celui poreclit de către voi satan, diavolul şi balaurul, nu este terorismul, fascismul, creştinismul, iudaismul şi alte nebunii de genul acesta, terminate cu toate în -ism, şi nici SUA, URSS, UE sau Israel, cu toate că respectivele entităţi reprezintă quintesenţa activităţii sale de maniac şi handicapat mintal al Universului.